KLASYFIKACJE JAKOŚCIOWE WG API


W międzynarodowym użyciu jest klasyfikacja jakościowa zaproponowana w USA przez API (American Petroleum Institute) we współpracy z SAE i ASTM (American Society for Testing and Materials – Amerykańskie Stowarzyszenie Badań Materiałowych). Ma ona charakter otwarty, tzn. opracowywane na podstawie nowych, zwiększonych wymagań klasy jakościowe są wkomponowywane w dotychczasowy układ.

Czytaj więcej