RODZAJE OLEJÓW


Olej bazowy (czasem również określany, jako zapas stały (base stock), to nazwa udzielona głównemu składnikowi (lub składnikom) płynnemu oleju smarnego. Oleje bazowe są olejami pochodzenia mineralnego (produktami przerobu ropy naftowej), lub olejami syntetycznymi, chociaż dla specjalnych zastosowań można również użyć olejów pochodzenia roślinnego. Olej bazowy zapewnia podstawowe wymagania dotyczące smarowania, to znaczy smarność.

Czytaj więcej