Wyniki - Zintegrowany system informatyczny

Łódź, dnia 03.01.2011 r.


T2S Sp. z o.o.
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję o dokonaniu wyboru oferty opisanej w informacji o zamówieniu, ogłoszonej dnia 15.11.2010r. na zamówienie wykonania zintegrowanego systemu informatycznego.

Wybór oferty dostarczenia:  zintegrowany system informatyczny pozwalający na świadczenie e-handlu.

Dokonano wyboru oferty firmy:
T2S Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:
Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszonym w siedzibie beneficjenta,

"ADWA" Sp. z o. o. ul. Lodowa 107 w Łodzi oraz na stronie internetowej www.adwa.pl. zamówieniem.
Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.