Wyniki - Etykieciarka

Łódź, dnia 23.10.2010 r.


Kert Michał Kraszewski
ul. Antoniewska 11 Warszawa

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję o dokonaniu wyboru oferty opisanej w informacji o zamówieniu, ogłoszonej dnia 11.10.2010r. pod nazwą: "zakup i montaż linii nalewu wyrobu gotowego"
Wybór oferty dostarczenia: system etykietujący

Dokonano wyboru oferty firmy:
Kert Michał Kraszewski

Uzasadnienie wyboru:
Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszonym w siedzibie beneficjenta, "ADWA" Sp. z o. o. ul. Lodowa 107
w Łodzi oraz na stronie internetowej www.adwa.pl zamówieniem.
Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.