Wyniki - Kartoniarka

Łódź dnia 23.10.2010 r.


P.P.H.U. "Pablo"
ul. Źródlana 27, 26-065 Piekoszów

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję o dokonaniu wyboru oferty opisanej w informacji o zamówieniu, ogłoszonej dnia 11.10.2010r. pod nazwą: "system transporterów ze stołem podawczym i kartoniarka"
Wybór oferty dostarczenia: system transporterów ze stołem podawczym i kartoniarka

Dokonano wyboru oferty firmy:
P.P.H.U. "Pablo"

Uzasadnienie wyboru:
Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszonym w siedzibie beneficjenta, "ADWA" Sp. z o. o. ul. Lodowa 107
w Łodzi oraz na stronie internetowej www.adwa.pl zamówieniem.
Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.