Wyniki - Mieszalniki

Łódź, dnia 23.10.2010 r.


Zakład Remontowy Instalacji Przemysłowych
Zenon Łagan Górki Szczukowskie 1A,
26-065 Piekoszów

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję o dokonaniu wyboru oferty opisanej w informacji o zamówieniu, ogłoszonej dnia 11.10.2010r. pod nazwą: "zakup i montaż mieszalników o objętości 5 m3, 10m3, 20m3 oraz dwóch 15m3"
Wybór oferty dostarczenia: Zakup i montaż mieszalników o objętości 5 m3, 10m3, 20m3 oraz dwóch 15m3

Dokonano wyboru oferty firmy:
Zakład Remontowy Instalacji Przemysłowych Zenon Łagan

Uzasadnienie wyboru:
Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszonym w siedzibie beneficjenta, "ADWA" Sp. z o. o. ul. Lodowa 107
w Łodzi oraz na stronie internetowej www.adwa.pl zamówieniem.
Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.