Baza wiedzy


ACEA – Association des Constructeurs Européens Automobile Stowarzyszenie Konstruktorów Samochodów Europejskich z siedzibą w Brukseli istnieje od 1996 roku. Do stowarzyszenia należą takie firmy jak BMW, FIAT, POROSCHE, VOLVO czy VOLKSVAGEN. Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa jakości olejów silnikowych. Wszyscy producenci olejów silnikowych przystępujących do programu ACEA zgadzają się produkować oleje silnikowe w oparciu o […]

KLASYFIKACJE JAKOŚCIOWE WG ACEA


Do podstawowych zadań oleju silnikowego należy: a) smarowanie w szerokim zakresie temperatur, • zmniejszenie tarcia, • chłodzenie silnika, • utrzymanie czystości powierzchni smarowanych, • uszczelnienie elementów silnika (tłoki, cylindry, pierścienie itp.), • chronienie przed korozją, • ograniczenie zużycia ruchomych części w silniku b) umożliwienie uruchomienia wszystkich ruchomych zespołów w szerokim zakresie temperatur. Aby olej mógł […]

Olej i jego funkcje


Podstawą wcześniejszych wersji klasyfikacji lepkościowej zaproponowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) były wartości lepkości w temperaturach 0°F (-17,8°C) oraz w 210°F (+98,9°C). Wyróżniono oleje zimowe, które w oznaczeniu posiadały literę W (od winter – w j. ang.: zima) oraz oleje letnie. Czytaj więcej

Klasyfikacja lepkości wg SAEW międzynarodowym użyciu jest klasyfikacja jakościowa zaproponowana w USA przez API (American Petroleum Institute) we współpracy z SAE i ASTM (American Society for Testing and Materials – Amerykańskie Stowarzyszenie Badań Materiałowych). Ma ona charakter otwarty, tzn. opracowywane na podstawie nowych, zwiększonych wymagań klasy jakościowe są wkomponowywane w dotychczasowy układ. Czytaj więcej

KLASYFIKACJE JAKOŚCIOWE WG API


Olej bazowy (czasem również określany, jako zapas stały (base stock), to nazwa udzielona głównemu składnikowi (lub składnikom) płynnemu oleju smarnego. Oleje bazowe są olejami pochodzenia mineralnego (produktami przerobu ropy naftowej), lub olejami syntetycznymi, chociaż dla specjalnych zastosowań można również użyć olejów pochodzenia roślinnego. Olej bazowy zapewnia podstawowe wymagania dotyczące smarowania, to znaczy smarność. Czytaj więcej

RODZAJE OLEJÓW