Projekty unijne


ZAPYTANIE OFERTOWE
„Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy ADWA Sp. z o.o.”

Oś priorytetowa II Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka.
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Zapytanie ofertowe>>>
załącznik do zapytania ofertowego>>>

——–
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

I Udział firmy ADWA Sp. z o.o. w zagranicznych targach branżowych w 2010 roku.
– targi w Kijowie 1) 2)

– targi we Frankfurcie 1) 2)

II Udział firmy w zagranicznych targach branżowych w Moskwie i Kijowie w 2011 roku.

– targi w Moskwie
WYNIKI: Ogłoszenie o wyborze oferty

– targi w Kijowie
WYNIKI: Ogłoszenie o wyborze oferty

IIb Udział firmy w zagranicznych targach branżowych w Belgradzie oraz Dubaju w 2011 roku.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NR WND-RPLD.03.02.00-00-005/11
– targi w Belgradzie
– targi w Dubaju

IIc Udział firmy w zagranicznych targach branżowych w Szanghaju w 2011 roku oraz Frankfurcie w 2012 roku.
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NR WND-RPLD.03.02.00-00-006/11
– targi w Szanghaju
– targi we Frankfurcie

III. Wzrost konkurencyjności firmy ADWA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemy informatycznego pozwalającego na świadczenie e-handlu.
– Sprzęt Informatyczny
– Zintegrowany System Informatyczny E-Handel

IV. Zwiększenie konkurencyjności firmy ADWA Sp. z o. o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jako niezbędnego czynnika do ulepszenia nowego produktu
a) instalacja transportu wewnętrznego surowców + zakup i wdrożenie ICT >>
WYNIKI: Transport wewnętrzny

b) zakup i montaż rozdrabniarki >>
WYNIKI: Rozdrabniarka

c) zakup i montaż mieszalników >>
WYNIKI: Mieszalniki

d) zakup i montaż linii do nalewu wyrobu gotowego >>
WYNIKI: Nalew, Etykieciarka, Kartoniarka, Paletyzer

e) zakup wyników prac B+R >>
WYNIKI: wybór oferty

UEtablica

V. PROJEKT dofinansowania w RPOWŁ
Tytuł: Implementacja innowacyjnej gamy olejów do wysilonych silników samochodów i motocykli?
a) Zakup i montaż systemu pigging z systemem sterowania ICT >>
WYNIKI: wybór oferty

b) Zakup i montaż układu zakręcarki >>
WYNIKI: wybór oferty

c) Zakup i montaż tunelu zgrzewczego >>
WYNIKI: wybór oferty

d) Zakup i montaż systemu regałów mobilnych wraz z wózkami elektrycznymi >>
WYNIKI: wybór oferty

tablicaue2