Kariera


Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, której siłą i najwyższą wartością jest kapitał ludzki.

Dużą wagę przykładamy do procesu adaptacyjnego dla osób nowozatrudnionych, tak aby wdrożenie w nowe obowiązki było sprawne i bezstresowe. Nowi pracownicy mają możliwość dogłębnego poznania organizacji, struktury i zasad działania i innych. Pracownik poznaje sposoby i metody pracy oraz oczekiwania, które są wobec niego stawiane.

Zależy nam na stworzeniu nowozatrudnionym pracownikom przyjaznego środowiska pracy, w którym poczuje się komfortowo i bezpiecznie. Swoim pracownikom oferujemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Bazując na zdobytej praktyce oraz wiedzy budujemy silny i rzetelny profil działalności, jako nowoczesnej organizacji dającej możliwość rozwoju wielu zdolnym specjalistom, którzy mogą realizować swoje pasje.

Jesteśmy świadomi, że realizacja naszych ambitnych celów zależy od ludzi i ich zaangażowania w wykonywaną pracę. Dlatego szukamy osób proaktywnych, otwartych na nowe, ciekawe wyzwania, które potrafią stawiać przed sobą wysokie cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, dbając jednocześnie o przyjazną atmosferę pracy.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego grona specjalistów:
1. Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.
2. Prześlij do nas swoje CV. Pamiętaj by było, czytelne oraz odpowiadało stanowisku, na które aplikujesz. W doświadczeniu zawodowym zamieść informacje o profilu firm, w których dotychczas zdobywałeś/poszerzałeś swoje doświadczenie. Nie zapomnij również o określeniu swoich zakresów czynności w tym najważniejszych obowiązków.
3. Prześlij do nas również list motywacyjny, w którym opiszesz swoje osiągnięcia i najbliższe plany związane z rozwojem zawodowym.
4. Nie zapomnij również zamieścić w swoim CV klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółkę PPHTU ADWA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-232), ul. Lodowa 107, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż:
• PPHTU ADWA Sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

UWAGA!
Aplikacje nie opatrzone niniejszą klauzulą zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Dołącz do zespołu ADWA!

Sprawdź aktualne oferty pracy