Ogłoszenia Zarządu


Łódź, dnia 12-02.2016

W związku z podjętą Uchwałą Zarządu z dnia 10.02.2016 roku o zamiarze dokonania podziału Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługowego „ADWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa i przeniesieniu do nowo zawiązanej spółki, która działać będzie pod firmą VENOL MOTOR OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej zamieszczamy na naszej stronie internetowej:

1. Uchwałę Zarządu przyjmująca plan podziału >> załącznik pdf
2. Plan podziału >> załącznik pdf
3. Załącznik nr 1 do planu podziału – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej >> załącznik pdf
4. Załącznik nr 2 do planu podziału – projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej >> załącznik pdf
5. Załącznik nr 3 do planu podziału – projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej >> załącznik pdf
6. Załącznik nr 4 do planu podziału – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej >> załącznik pdf
7. Załącznik nr 5 do planu podziału – wykaz składników majątkowych (AKTYWÓW I PASYWÓW), wykaz umów oraz koncesji, zezwoleń i ulg przenoszonych do Spółki Nowo Zawiązanej >> załącznik pdf
8. Załącznik nr 6 do planu podziału – zgoda Wspólnika na uproszczenie procedury podziału – Jacomo Hakim >> załącznik pdf
9. Załącznik nr 7 do planu podziału – zgoda Wspólnika na uproszczenie procedury podziału – Wanda Gostyńska >> załącznik pdf