ISO


ISO – POLITYKA JAKOŚCI

PPHTU ADWA Sp. z o.o. pracuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, ISO 9001:2008

W 2012 roku PPHTU ADWA Sp. z o.o. podjęło działania związane z udoskonaleniem Systemu Zarządzania Jakościowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Zwieńczeniem tych działań jest pozytywny wynik audytu certyfikującego przeprowadzonego przez firmę Germanischer Lloyd Polen Sp. z.o.o., oraz uzyskanie w lipcu 2012 r. certyfikatu zatwierdzenia.

Ustanowienie Polityki Środowiskowej, określenie i realizacja celów środowiskowych oraz zidentyfikowanie istotnych aspektów środowiskowych, które w trakcie doskonalenia systemu podlegają badaniom i analizom pozwala naszej firmie efektywniej zarządzać lokalnym środowiskiem naturalnym.

ISO pozwala firmie na:
1. Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów jako stabilnej na rynku.
2. Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.
3. Podniesienie jakości pracy.
4. Wzrost satysfakcji klientów.
5. Przewaga konkurencyjna.
6. Wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów.
7. Ograniczenie liczby reklamacji.
8. Lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego.
9. Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek poprawy jakości.

PROCEDURY ISO

Certyfikaty ISO ADWApobierz PDF
ISO - polska wersjapobierz>>>
ISO - angielska wersjapobierz>>>
ISO - niemiecka wersjapobierz>>>