PKWiU


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2004)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2004 została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2004 nr 89 poz. 844, z późniejszymi zmianami), więcej na stat.gov.pl

oraz aktualizacja numerów PKWiU
1. Money.pl
2. Klucz powiązań PKWiU